Arran del Poblenou

Arran de Poblenou (l’antiga Assemblea de Joves del Poblenou) som un col·lectiu juvenil i de base que sorgeix amb l’ambició de ser l’òrgan canalitzador de les demandes del jovent del barri, aspirant així, a convertir-nos en l’espai de trobada dels i les joves poblenovines amb un esperit crític vers la situació en que està immers el barri.

La nostra tasca com a Assemblea de Joves del barri és la de pensar, debatre, qüestionar i actuar per tal de construir una resposta crítica en front les diferents problemàtiques que patim en tant que joves, estudiants, treballadores o veïnes.

Com a col·lectiu radicalment democràtic pretenem promoure el debat i la participació sobre com construir un barri en el qual no es lluiti per cercar el benefici propi a partir de la competència, sinó que es lluiti per la cerca del benefici col·lectiu de tots els veïns i veïnes a partir de la solidaritat i la cooperació, així com pel de tots els habitants del nostre país i del món, totes afectades per un mateix sistema de poder basat en la injustícia. Des d’Arran del Poblenou donarem resposta a totes aquelles agressions que es duguin a terme al Poblenou.

Davant aquest complicat marc social en el que ens trobem emmarcats el jovent català, l’Assemblea prenem la iniciativa constructiva, sota un anàlisi radical, de:

  • Reivindicar i lluitar per la cerca d’una societat sense desigualtats socials, econòmiques, polítiques, per raó de gènere o sexe, per la cerca d’una societat socialista, una societat sense classes.
  • Lluitar pel respecte i en defensa del nostre país i reivindicar el seu reconeixement com a nació diferenciada de les altres per la seva idiosincràsia cultural, mitjançant l’exigència del dret a l’autodeterminació per accedir a la independència.
  • Combatre l’especulació i la destrucció del barri, assenyalant totes aquelles empreses del negoci immobiliari que s’enriqueixen apropiant-se dels espais col·lectius veïnals
  • Disposar d’espais d’oci alternatiu i gratuït propis on el jovent del Poblenou pugui reunir-se i participar sense haver de cedir a l’oci consumista, que ens empeny a quedar-nos davant del televisor, a consumir productes convulsivament i abocar-nos a les drogues.
  • Reivindicar llocs de treball dignes al barri, denunciant les ETT’s i la violència patronal.
  • Potenciar la relació entre les joves catalanes i nouvingudes, sigui quina sigui la procedència, construint plegats el teixit social i humà del nostre barri. Apostem per crear noves relacions no jeràrquiques entre sexes ni gèneres en el camí cap a la destrucció del Patriarcat.
  • Fomentar entre el jovent del barri una consciència crítica amb l’anàlisi oficial del mitjans de comunicació i dels partits polítics oficialistes, que no deixen de legitimar dia rere dia el sistema del qual formen part. Alhora, crear una coordinació amb ells per aconseguir un subjecte polític juvenil, el Moviment Juvenil.

Com a Arran del Poblenou el nostre àmbit d’actuació és el barri del Poblenou, però entenem com una responsabilitat la coordinació amb les altres assemblees de joves locals d’arreu dels Països Catalans per a poder vertebrar la resposta juvenil alternativa al sistema. Actualment, participem a Arran, coordinadora de nuclis que forma part de la sectorial juvenil de tot un moviment sociopolític, l’Esquerra Independentista, el qual lluita per la Independència, el Socialisme, el Feminisme i el reconeixement del marc nacional dels Països Catalans.

JOVE, ORGANITZA’T I LLUITA!